Revitalizace hrací plochy

28. 5. 2020

V době koronavirové

Vzhledem k bezpečnostní situaci v ČR a rozhodnutím naší vlády, byl fotbal odsunut na vedlejší kolej, jako obvyklý způsob života nás všech obecně. Nicméně ani v této nelehké době fotbalově nezahálíme a rozhodli jsme se, že když se nemůže hrát soutěž, která byla de facto ukončena podzimní částí bez sestupu i bez postupu, budeme se věnovat kvalitě hrací plochy hlavního hřiště, která zasluhuje svou péči.

Za pomoci odborníků v této oblasti bylo vedením fotbalu rozhodnuto, že trávník zrevitalizujeme injekcí 60 tun potěráku, který trávník provzdušní a zlepší tak skladbu půdy pro lepší a kvalitnější vegetaci trávníku. Naposledy se tato úprava trávníku dělala v roce 1996! Tím si slibujeme zkvalitnění hrací plochy, trávníku obecně a tím zmenšení rizika zranění hráčů.

Na přiložených snímcích je zachycen celý postup revitalizace od provzdušnění trávníku, propichání až po konečnou fázi rozptylu jemného štěrku. Dále bude ještě následovat fáze postřiku proti plevelu, hnojení a samozřejmě závlaha automatickým zavlažovacím systémem. Doufáme, že se co nevidět opět na hřišti uvidíme při soutěžních zápasech, jelikož fotbal děláme hlavně pro naše fanoušky, bez jejichž podpory se neobejdeme.